Treceți la conținutul principal

SISTEMUL INFORMATIC PENTRU MANAGEMENTUL BOLILOR PROFESIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII ECONOMICE-2 GRAFUL DE RISC

Graful de risc este în principiu o metodă calitativă, publicată inițial în DIN V 19250 [Ref. 6]. și apoi inclusă în  IEC 60508 Part 5 Annex E [1] și ISA 84.00.01 (IEC 61511) Partea 3 Anexele D și  E
Metoda se bazează pe cunoașterea factorilor de risc aferenți procesului lu sistemului de control. Se realizează un graf  de tip arborescent în care fiecare stadiu reprezintă un factor de risc iar ramurile diferitele valori pe care le poate lua factorul respectiv de risc.
Factorii folosiți în graf sunt prezentați în tabelul din continuare:

Tabelul 1- Factori folosiți în graf
Parametru
Descirere
I (Inițiatori)
Inițiază cauzele care determină frecvenețele de producere a evenimentelor neprevăzute
E (Activatori)
Activează producerea respectivelor evenimente
S(Protecții)
Probabilitatea de eșuare a protecțiilor
C(Consecințe)
Consecințele evenimentului neprevăzut sau ale scenariului discutat.

Pașii de executat pentru a realiza acest scenariu sunt :
a. Asignarea parametrilor pentru cauza de inițiere I- I funcționează pe 6 nivele, de la I1 la I6
Tabelul următor dă nivelul I pentru diverse evenimente.

Tabelul 2- Nivelul I
Tipul de echipament
Nivel
Căderea ventilației generale pentru activități uzuale care implică pulberi în aer
I2
Spargerea unei conducte de transport
I2
Scăpări dintr-o conductă de transport
I3
Eșecul protecțiilor sub presiune- de tip sas presurizat, semi-presurizat
I1
Defecțiune scaun pompă
I5
Defecțiune regulator
I6
Defecțiune valvă de siguranță
I4

Tabelul următor dă nivelul I specific pentru cauzele de natură umană.

Tabelul 3- nivelul I pentru cauze de natură umană
Eșec uman
Nivel I
Eșec de a realiza o procedură de rutină executată[1]:
Odată pe an
I4
Odată sau de mai multe ori pe lună
I5
Odată sau de mai multe ori pe săptămână
I6
Eșecul în execuția unei proceduri de securitate[2] realizată :
Anual
I3
O dată sau de mai multe ori pe lună
I4
O dată sau de mai multe ori pe săptămână
I5

Tabelul următor dă valorile I pentru evenimente externe
Tabelul 4- Nivel I pentru elemente externe
Eveniment extern
Nivel I
Eșecul funcționării răcitoarelor cu apă
I6
Incendiu (mic)
I5
Incendiu (mare)
I4
Trăznet
I3
Accident auto
I4

Metodologia de realizare a unui astfel de graf este descompusă în pașii săi primari astfel:
Pasul 1: Asignarea unui parametru pentru cauza de inițiere
Așa cum s-a mai arătat sunt folosite 6 nivele pentru frecvența de inițiere a cauzei I1 și până la I6- bazate pe tabelele anterioare dar și pe experiența evaluatorului. I6 fiind cauza care apare cel mai frecvent și I1 –cauza care apare cel mai rar. I6 ar putea fi defecțiunile relativ dese ale unui sistem de exhaustiune pentru pulberi de lemn la locul de lucru iar I1 o otrăvire în masă, intenționată sau nu sau refuzul categoric al managementului de asigurare a sistemelor de exhaustiune pentru pulberi- atunci când locul de muncă produce astfel de pulberi.
Pasul 2- Urmărirea oricăror activatori sau modificatori de condiție (parametrul E).
Activatorii nu provoacă ei direct scenariul de evenimente care conduce inclusiv la boala profesională dar trebuie să fie prezenți pentru ca scenariul să se desfășoare. Câteva exemple sunt: dezactivarea alarmelor (tot sună inutil), trecerea peste procedurile de securitate (se poate lucra și fără echipament respirator), mentenanța preventivă neexcutată, etc.
Modificatorii condiționali sunt posibilitatea ca scăpările accidentale să ia foc, probabilitatea ca o persoană să fie prezentă astfel încât să fie expusă la un pericol, etc.
Există 2 valori luate în considerare pentru E.
E1-unul sau mai mulți activatori prezenți.
E2- nici un activator nu este considerat.
Pentru a fi ”credibili” respectivii activatori trebuie să determine o reducere de 10 la 1 a unui anumit tip de risc.
Pasul 3- Selecția matricii de risc ca să poată fi folosită în funcție de protecțiile S existente
S1- o protecție din Categoria 1 și două sau mai multe protecții permise din Categoria 2
S2- o protecție permisă din categoria 2
S3- nu sunt protecții permise
Protecțiile din categoria 1 se defectează mai rar decât cele din categoria 2- deci sunt mai fiable.
Pasul 4- Asignarea consecințelor(parametrul C)

Se folosesc scheme separate pentru fiecare tip de consecință , respectiv:
               -siguranța angajaților;
               -impact asupra mediului;
               -impact asupra afacerii;
Un tabel exemplificativ este dat în continuare
.
Tabelul 5- Tipuri de consecință
Categorie
Definiție
Securitatea personalului
Impact asupra mediului
Impact asupra afacerii
C1
Nu există impact negativ
Nu există impact negativ
Nu există impact negativ
C2
Timp pierdut
Impact temporar care se auto-reglează
1-2 săptămâni de închidere
C3
Leziuni severe
Necesită remedieri care pot fi asigurate rapid și la un cost adecvat
1 săptămână...1 lună închidere
C4
Victimă unică
Necesită remedieri care implică timp îndelungat și costuri semnificative
1 lună...6 luni închidere
C5
Victime multiple
Rezultă impact semnificativ în timp care nu poate fi remediat
Mai mult de 6 luni închidere

Pasul 5- se determină reducerea necesară a riscului
Pasul 6- Se documentează analiza

Tabelul următor este un tabel ”de calibrare”

Tabelul 6- Indicatori de calibrare
Parametru de risc
Clasificare
Note
C- consecința- legată de numărul de victime
C=numărul de persoane expuse x Vulnerabilitatea
Ca-leziune minoră
Vulnerabilitatrea este definită de natura pericolului față de care se face protecția. Următorii parametrii de vulnerabilitate pot fi interesanți:
V=0.01- scăpare mică pentru material toxic sau inflamabil
V=0.1-scăpare mare pentru material toxic sau inflamabil
V=0.5- probabilitate mare de incendiu sau de afectare toxică
V=1- rupere sau explozie
Cb-0.01...0.1
Cc->-.1...1
Cd>1
F=ocuparea zonelor de lucru
Fa= expunere rară către frecventă
Fb=expunere frecventă către permanentă

P- probabilitate de evitare a elementelor periculoase
Pa- adoptată dacă toate condițiile de siguranță sunt satisfăcute
Pb- adoptată dacă nu sunt satisfăcute toate condițiile de siguranță

[1] Cum ar fi, de exemplu, verificarea acumulării unor reziduuri chimice rezultate dintr-un proces de producție
[2] Cum ar fi, de exemplu, curățarea filtrelor de la măștile de protecție 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…