duminică, 5 martie 2017

SISTEM INFORMATIC PENTRU MANAGEMENTUL BOLILOR PROFESIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII ECONOMICE-1 ASPECTE GENERALE

Bolile profesionale sunt, din păcate, o realitate crudă în România post-decembristă. Un studiu efectuat de către Institutul de Sănătate Publică arată faptul că s-au înregistrat 20 de mii de noi cazuri de boli profesionale în 10 ani (1991-2001) în condițiile în care- din păcate- majoritatea acestor cazuri noi nu sunt decelate decât prea târziu și sunt raportate doar uneori.
România de după 1990 a plecat cu o serie de categorii de boli profesionale inerente unei faze de dezvoltare industrială extensivă- și în acest sens merită doar pomenite bolile de plămâni specifice activităților din minierit precum și bolile profesionale datorate unor fenimene de  afect masiv al mediului înconjurător- cum au fost cele de la Copșa Mică sau din zona întreprinderii Acumulatorul din București. Totuși, e ciudat că după 1990 cele mai poluante industrii au dispărut aproape în totalitate- dar numărul cazurilor de boală profesională a crescut destul de alarmant. Fără a putea fundamenta în mod concludent cauzele acestui fenomen putem aminti doar:
-reducerea catastrofală a componentei de medician muncii de după 1990;
-transferul unor tehnologii riscante din Vestul Uniunii Europene- fără ca respectivul transfer să fie însoțit de o cunoaștere aprofundată a substanțelor, produșilor și tehnologiilor folosite;
-legislația mult prea permisivă care a cedat asigurarea sănătății și securității în muncă în  favoarea creării locurilor de muncă cu orice preț;
-absența conștientizării periculozității din partea personalului managerial- în condițiile în care multe din tehnologiile exportate n-au fost documentate sau suficient documentate din punct de vedere al afecțiunilor profesionale.
În acest condiții am considerat utilă dezvoltarea unui produs informatic complex care să asigure un management imediat al fenomenelor regate de apariția și prevenirea bolilor profesionale la nivelul unității economice.
Produsul informatic a fost dezvoltat începând din octombrie 2016 și are structura prezentată în figura 1.
Figura 1. Schema generală a produsului informatic

Așa cum se poate observa fin figură- există 3 componente principale ale sistemului:

a. o componentă de informare/formare- care poate fi considerată și ca principală. Parcurgerea acestei componente permite eliberarea unui certificat. Totodată la sfârșitul componentei există un test care permite validarea achiesării de cunoștințe.

b. o componentă de asistență a deciziilor manageriale- care permite managementului de specialitate identificarea și gestionarea efectivă a riscurilor specifice;

c. o componentă de calcul a costurilor directe și indirecte.

Produsul a fost lucrat în mediul de dezvoltare Lectora și este gândit pentru a fi implementat la nivelul unităților economice de toate dimensiunile. 
Produsul este finalizat ca o aplicație direct executabilă și poate fi customizat în funcție de riscurile specifice de boală profesională. Cunoștințele incluse sunt procesate astfel încât să fie la nivelul de înțelegere a celor pentru care sunt destinate- fiind în același timp de cel mai înalt nivel calitativ. Niciun comentariu: