Treceți la conținutul principal

SISTEM INFORMATIC PENTRU MANAGEMENTUL BOLILOR PROFESIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII ECONOMICE-1 ASPECTE GENERALE

Bolile profesionale sunt, din păcate, o realitate crudă în România post-decembristă. Un studiu efectuat de către Institutul de Sănătate Publică arată faptul că s-au înregistrat 20 de mii de noi cazuri de boli profesionale în 10 ani (1991-2001) în condițiile în care- din păcate- majoritatea acestor cazuri noi nu sunt decelate decât prea târziu și sunt raportate doar uneori.
România de după 1990 a plecat cu o serie de categorii de boli profesionale inerente unei faze de dezvoltare industrială extensivă- și în acest sens merită doar pomenite bolile de plămâni specifice activităților din minierit precum și bolile profesionale datorate unor fenimene de  afect masiv al mediului înconjurător- cum au fost cele de la Copșa Mică sau din zona întreprinderii Acumulatorul din București. Totuși, e ciudat că după 1990 cele mai poluante industrii au dispărut aproape în totalitate- dar numărul cazurilor de boală profesională a crescut destul de alarmant. Fără a putea fundamenta în mod concludent cauzele acestui fenomen putem aminti doar:
-reducerea catastrofală a componentei de medician muncii de după 1990;
-transferul unor tehnologii riscante din Vestul Uniunii Europene- fără ca respectivul transfer să fie însoțit de o cunoaștere aprofundată a substanțelor, produșilor și tehnologiilor folosite;
-legislația mult prea permisivă care a cedat asigurarea sănătății și securității în muncă în  favoarea creării locurilor de muncă cu orice preț;
-absența conștientizării periculozității din partea personalului managerial- în condițiile în care multe din tehnologiile exportate n-au fost documentate sau suficient documentate din punct de vedere al afecțiunilor profesionale.
În acest condiții am considerat utilă dezvoltarea unui produs informatic complex care să asigure un management imediat al fenomenelor regate de apariția și prevenirea bolilor profesionale la nivelul unității economice.
Produsul informatic a fost dezvoltat începând din octombrie 2016 și are structura prezentată în figura 1.
Figura 1. Schema generală a produsului informatic

Așa cum se poate observa fin figură- există 3 componente principale ale sistemului:

a. o componentă de informare/formare- care poate fi considerată și ca principală. Parcurgerea acestei componente permite eliberarea unui certificat. Totodată la sfârșitul componentei există un test care permite validarea achiesării de cunoștințe.

b. o componentă de asistență a deciziilor manageriale- care permite managementului de specialitate identificarea și gestionarea efectivă a riscurilor specifice;

c. o componentă de calcul a costurilor directe și indirecte.

Produsul a fost lucrat în mediul de dezvoltare Lectora și este gândit pentru a fi implementat la nivelul unităților economice de toate dimensiunile. 
Produsul este finalizat ca o aplicație direct executabilă și poate fi customizat în funcție de riscurile specifice de boală profesională. Cunoștințele incluse sunt procesate astfel încât să fie la nivelul de înțelegere a celor pentru care sunt destinate- fiind în același timp de cel mai înalt nivel calitativ. Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…