miercuri, 8 iulie 2015

CĂUTĂM PARTENERI PENTRU PROGRAMUL STRUCTURAL POC, acțiunea 1-2-3

Căutăm întreprinderi de tip IMM , care să aibă cercetarea în obiectul de activitate și să nu aibă datorii pentru a ne deveni parteneri în cadrul viitorului proiect ”PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE (PROC)”Parteneriatul va fi realizat sub egida  Programului Structural Program Operațional Competivitate Axa 1,program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"Mai jos este atașată scrisoarea de intenție a INCDPM ”Alexandru Darabont” pentru managerii interesați.


Documentul îl puteți găsi și pe site-ul institutului, la următorul link. Scrisoare de intenție

Cei interesați sunt rugați ca după convorbirea cu una din cele 2 persoane de contact să copieze și să 
completeze, semneze și ștampileze   cu datele personale  și ale  unității  următorul formular (2 exemplare original)


Anexa 2.13.2

Expresie de Interes privind pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe

Subsemnatul ...................., în calitate de  director al ........................, organizată ca .....................,

declar interesul .............pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM ”Alexandru Darabont”) în cadrul proiectului PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE (PROC)” pentru următoarele activități:

Nr. crt.
Scopul parteneriatului
Cod CAEN*
Forma parteneriatului**
Data estimativă a începerii activităților
Domeniul/
sub-domeniul contractului***
Valoarea eligibilă estimativă a contractului (lei)
1
DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE

Contract de colaborare pentru activități de tip D
01.01.2016
2.3.Securitate/2.3.2. Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre
1.800.000
*) codul CAEN al întreprinderii relevant pentru domeniul/sub-domeniul contractului.
**) contract direct pentru activități tip B și/sau C, respectiv contract de colaborare pentru activități tip D.
***) conform domeniului/domeniilor propunerii de proiect așa cum este specificat în cererea de finanțare.Data                                                                                        Director
                                                                                               
zi...../lună......./an................                                                                                                                                         

Niciun comentariu: