joi, 16 iulie 2015

ANALIZA DE PIAȚĂ-CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA NEVOILOR ȘI ANALIZA CERERII ÎN DOMENIUL RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE SE POT TRANSFORMA ÎN DEZASTRE- 1


INCDPM ”Alexandru Darabont” pregătește o propunere de proiect cu titlul ””PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE (PROC)”, propunere  pentru care au fost solicitați parteneri (întreprinderi beneficiare)  aici. Pentru finalizarea acestei propuneri am pregătit un studiu de piață- prima parte din acest studiu fiind prezentată în continuare. Așteptăm răspunsurile dvs. pe adresele de e-mail safetyinknowledge@gmail.com sau stefan_agk@yahoo.com până la data de 31.07.2015DATE DE IDENTIFICARE
NUME UNITATE

DOMENIU PRINCIPAL DE ACTIVITATE (dacă este posibil vă rugăm să treceți și codul CAEN)

TIP UNITATE (1-Întreprindere mică; 2-Întreprindere mijlocie; 3-Întreprindere mare)

Locația (adresa)

Persoană de contact (nume, funcție,  telefon, e-mail)


I. RISCUL OCUPAȚIONAL (NEVOI)
Riscul (riscurile) ocupaționale (profesionale) reprezintă o problemă pentru orice fel de unitate economică, fie ea din domeniul producției sau al serviciilor. Chiar dacă accidentele de muncă raportabile au loc într-una din 1000 de întreprinderi, manifestări ale riscului ocupațional  au loc peste tot, concretizându-se în disturbări ale procesului de producție(evenimente neprevăzute), pierderi economice , avarii, situații pre-accident, incidente periculoase și finalmente accidente de muncă. Această parte a chestionarului nu-și propune să analizeze cauzele apariției și dezvoltării riscurilor ocupaționale  și nici activitatea întreprinsă în scopul eliminării sau mitigării acestora ci pur și simplu să obțină o imagine globală la nivelul economiei asupra riscurilor ocupaționale și manifestărilor acestora.
Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări, în funcție de situația de fapt din unitatea dvs., alegând o opțiune pe scala de la 1 la 5- pentru fiecare întrebare (item) scala este explicitată în continuarea întrebării.
Nr. Crt.
Întrebare
1
2
3
4
5
Observații
1
În funcție de specificul activităților principale pe care le desfășurați în unitatea dvs. apreciați apariția riscurilor ocupaționale la locurile dvs. de muncă (1- practic nu am riscuri; 5- există o multitudine de riscuri ocupaționale în activitate)

V-ați făcut în ultima vreme o evaluare de risc ?
2
Riscurile ocupaționale existente afectează (1- neperiodic, maxim 1 persoană; 5- în mod continuu, pe toată lumea)

Evaluările de risc- în marea majoritate a metodelor- țin cont și de populația expusă la risc).
3.
Evaluați pierderile provocate de riscurile ocupaționale la locurile de muncă, considerând atât pierderile de producție datorate unor evenimente neprevăzute (produse de aceste riscuri) cât și pierderile datorate distrugerii sau uzurii avansate a unor dispozitive de muncă (scule, instrumente de măsură, verificatoare) (1- inexistente sau foarte reduse; 5- deranjante deja)


4.
Evaluați avariile provocate de riscurile ocupaționale în unitatea dvs. (1- nu am avut avarii în toată existența unității; 5- se produce o astfel de avarie cel puțin o dată pe an)

Prin avarii înțelegem atât avarierea mijloacelor de producție (de exemplu, pentru o unitate care prestează servicii- rețeaua de calculatoare) cât și a facilităților în sine- dacă este cazul.
5.
Evaluați situațiile de pre-accident produse în unitatea dvs. (de exemplu, spargerea unei pietre de polizor care nu produce rănirea niciunei persoane datorită întâmplării) (1- nu au existat situații pre-accident în istoria unității; 5- există astfel de situații săptămânal)


6
Evaluați incidentele periculoase (incluzând și accidentele de muncă cu incapacitate temporară mai mică de 3 zile) din unitatea dvs. (1- nu au existat astfel de incidente în istoria cunoscută a unității; 5- există astfel de situații cel puțin trimestrial)


7
Evaluați volumul accidentelor de muncă produse în unitatea dvs. în ultimii 10 ani.(1- n-au existat astfel de accidente; 5- se produce cel puțin un accident semestrial sau anual).  


8
Evaluați modul de percepere de către lucrătorii din unitatea dvs. a stării de securitate și sănătate în muncă (SSM) din unitate (1- locurile de muncă au probleme serioase din punct de vedere al SSM; 5- locurile de muncă sunt sigure și chiar confortabile)


9
Estimați următoarea afirmație ”Netratate la timp, riscurile ocupaționale pot conduce la accidente majore, și chiar catastrofe cum au fost cele de la Bouncefield, Piper Alpha sau Bhopal” [1] (1- nu sunt de acord; 5- absolut adevărat)[1] Prof.univ. Trevor Kletz, Cuvântare în deschiderea Simpozionului Hazards, Manchester 2008. 

Niciun comentariu: