Treceți la conținutul principal

PROIECTAREA OPTIMALĂ A CURSULUI ”INSPECTOR DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ”-3 DEZVOLTAREA ONTOLOGIILOR EDUCAȚIONALEDEFINIȚIIHărțile (sau grafurile) conceptuale sunt instrumente grafice pentru organizarea și reprezentarea cunoștințelor. Ontologia (din limba greacă: όντος, genetivul participiului trecut al verbului ειναι = a fi, și λογια = învățătură despre...), termen creat în secolul al XVII-lea de către Rudolf Goclenius, este o disciplină filozofică, ramură fundamentală a metafizicii, al cărei obiect de studiu este Ființa și Existența, și categoriile în care acestea se împart: lucruri, proprietăți, procese, fapte. În literatura filosofică de limbă engleză, ontologia este opusă teoriei cunoașterii, făcându-se deosebirea între lucruri (sau atributele lor), așa cum sunt în sine, și felul cum ele ne apar.
Hărțile conceptuale sunt un prim pas în dezvoltarea de ontologii. Ele includ concepte și relații între concepte. Un concept poate fi definit ca o regularitate percepută în evenimente sau obiecte sau înregistrările unor evenimente sau obiecte definite de o etichetă. 
”Astfel, conform celor descrise ... subiectul ontologiei este studiul categoriilor de lucruri (things) care există sau pot exista într-un anumit domeniu de interes. Rezultatul unui astfel de studiu, denumit ontologie, este un catalog de tipuri de lucruri care se presupune că există într-un domeniu de interes D (domain) din perspectiva unei persoane care utilizează un limbaj L cu scopul de a discuta despre D. Tipurile din ontologie reprezintă predicatele, sensurile cuvintelor sau conceptele şi tipurile de relaţii ale limbajului L, atunci când e utilizat pentru a discuta despre domeniul D.” (http://thor.info.uaic.ro/~busaco/publications/ontologii.html)

Ne propunem ca pentru cursul luat ca exemplu să definim - tot ca exemplu- niște structuri ontologice semnificative. În acest articol se prezintă- în mod grafic- cum se realizează astfel de structuri  și se oferă un link la o astfel de structură. 
Trebuie să menționăm că rezultatul final este o structură organizată, interactivă- care facilitează înțelegerea conceptelor și legăturilor între acestea.

MOD DE ABORDAREA fost folosit software-ul Cmap. Cmpa- realizat de IHMC oferă utilizatorilor posibilitatea de a construi, naviga, distribui modele de cunoaștere reprezentate și ca și hărți conceptuale.  
IHMC reprezintă Institutul pentru cunoaștere umană și de tip mașină din Florida. 
Cmap permite salvarea rezultatelor obținute atât în formatul propriu cât și ca ontologii sau pagini Web. 

CUM SE REALIZEAZĂ O HARTĂ CONCEPTUALĂ ?

Harta conceptuală începe în mod logic cu definirea conceptelor. Un dublu click pe spațiul de lucru creează un concept. Dezvoltatorul trebuie să introducă numele acestuia- mai poate introduce informații despre concept (care să se vizualizeze la trecerea cu mouse-ul peste), link-uri utile sau resurse care pot fi accesate prin click pe acestea.Figura 1 arată modul în care se vizualizează  conceptele adăugate.
Figura 1. Vizualizarea conceptelor adăugate


Figura 2 arată definirea unei relații între 2 concepte. Relația (legătura) începe de la conectorul conceptului ”tată” și se trage până la conceptul ”fiu”

Figura 2. Definirea unei legături (relații)


Figura 3 arată modul în care se introduc informații despre concept. 

Figura 3. Introducerea informațiilor despre concept


Uneori este necesară realizarea unor notări suplimentare despre un anumit concept. Figura 4 arată modul în care se realizează acestea. 

Figura 4. Introducerea unor notări (anotări)


Figura 5 arată modul în care sunt atașate resursele care pot fi accesate direct din model.
Figura 5. Atașarea unor resurse


Figurile 6 și 7 arată etape din dezvoltarea unor modele complexe pentru cursul menționat. 


Figura 6. Etapă în dezvoltare- 1


Figura 7. Etapă în dezvoltare- 2


Așa după cum se poate vedea, harta conceptuală tratează legăturile între pericol, risc și  evenimentele neprevăzute.
Harta conceptuală poate fi salvată (în versiuni mai vechi) ca o ontologie- așa după cum se poate vedea în respectiva ontologie- rulată sub programul Protegee în figura 8.

Figura 8. Ontologia dezvoltată

Urmând link-ul de mai jos puteți vizualiza harta conceptuală interactivă- generată ca model.

Hartă conceptuală model

CONCLUZIE

Pe baza hărților conceptuale realizate- nu numai că poate fi dezvoltat conținutul educațional- dar acesta poate fi și upgradat în mod continuu. Mai mult decât atât- o hartă conceptuală poate servi ea însăși ca instrument de instruire inter-activ. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…