luni, 2 februarie 2015

PROIECTAREA OPTIMALĂ A CURSULUI ”INSPECTOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ” -2

CERINȚE REFERITOARE LA OCUPAȚIA URMĂRITĂ- PROVENITE DIN EXPERIENȚA  INTERNAȚIONALĂ


Organizația Internațională a Muncii (ILO) are o pagină rezervată acestui subiect [1]. La această pagină sunt prezentate inclusiv câteva aspecte din Convenția Inspecției Muncii- semnată în 1947- aspecte care sunt interesante din punct de vedere al cursului urmărit.
”Articolul 13
Inspectorii de muncă sunt împuterniciți să adopte măsuri pentru prevenirea defectelor observate în unitate, mediul de muncă sau metodele de muncă – despre care au motive rezonabile să creadă că constituie un pericol pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor.
Pentru a face astfel de modificări, inspectorii trebuie să aibă autoritatea (conform legilor în vigoare) să poată lua :
a)măsuri privind modificarea instalațiilor sau unității economice- măsuri care să se implementeze într-o perioadă definită de timp, astfel încât să se asigure conformitatea cu prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea lucrătorilor sau
b)măsuri cu forță executorie imediată în caz de pericol iminent pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor;
...”
ILO are și un material special pentru pregătirea inspectorilor [2]. Trebuie subliniat aici faptul că materialul se referă la un domeniu ceva mai larg- adică la inspectorii de muncă.
În acest material, la pagina 17 sunt menționate obiectivele instruirii specifice:
”Obiectivele strategice ale instruirii sunt:
-Să ofere inspectorilor suficiente cunoștințe și aptitudini profesionale pentru a obține o productivitate mai mare în activitatea de inspecție;
-Să îmbunătățească competențele tehnice și calitățile personale ale inspectorilor de muncă;
-Pregătirea unor instructori și mentori care să aibă cunoștințele profesionale necesare și aptitudini și cunoștințe legate de procesul de instruire;
-Pentru a întări capacitatea managerială la toate nivelurile administrative prin instruirea managerilor în metode moderne de management;
Figura următoare este  derivată din respectivul material și este- considerăm- de interes în ceea ce privește abordarea educațională a respectivului curs.


Figura 1.Abordarea  conceptual-educațională propusă pentru cursPRINCIPIILE PE CARE TREBUIE SĂ SE BAZEZE  ACTIVITATEA DE INSTRUIRE

Tabelul următor sumarizează câteva principii derivate din literatura internațională de specialitate.Tabel  1.Principii de instruire
Principiu
Semnificație
Caracteristici
Principiul vizualizării
Vizualizarea cunoștințelor teoretice din sistem prin moduri grafice
-sublinierea caracterisiticlor obiectelor studiate;
-legarea vizualizărilor de lumea reală;
-promovarea motivărilor;
-simplificarea procesului educațional;
Principiul conștinciozității
Gândire conștientă și conștincioasă  referitoare la procesul de învățare în diferitele sale stagii
-închiderea  diferențelor între procesul de instruire  și problemele reale ale persoanelor care învață (studenților);

Principiul pro-activității
Ajutor acordat persoanei care învață să fie mai pro-activă în procesul de învățare
-folosirea experiențelor personale ale persoanei care învață;
-tratarea persoanei care învață ca partener egal în proces;
Principiul accesibilității
Potrivirea conținutului educațional cu caracteristicile personale ale persoanei care învață
Direcțiile de dezvoltare abordate vor fi:
-de la simplu la dificil;
-de la aspecte cunoscute- la cele necunoscute;
-de la simplu la complicat;
-de la aproape la departe;
Principiul sistematizării
Dobândirea de cunoștințe și aptitudini  într-o secvență logică specifică, bazată pe atributele specifice ale obiectelor și fenomenelor
-folosirea cunoștințelor anterioare;
-timp planificat pentru repetare și întărirea cunoștințelor;
Principiul sustenabilității
Sustenabilitatea cunoașterii nou  dobândite, abilitatea de a aplica respectiva cunoaștere.
-împărțirea subiectului în unități structurale logice;
Principiul abordării specifice
Considerarea de trăsături specifice pentru fiecare persoană care învață;
-menținerea de contacte pozitive cu persoanele care învață;
-aplicarea metodelor de monitorizare și discuțiilor;

Cei trei stâlpi ai instruirii sunt prezentați în figura următoare.


Figura  2.Cei 3 piloni ai instruiriiMODEL AL DESIGNULUI CURRICULAR

Figura următoare oferă un model de design curricular, bazat pe expertiza ILO.


Figura 3. Model de design a instruirii
Acest model va fi completat în materialul următor de către componenta ontologică.[1] http://ilo.org/safework/areasofwork/occupational-safety-and-health-inspection/lang--en/index.htm
[2] http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_110152.pdf

Niciun comentariu: