Treceți la conținutul principal

STUDIU DE CAZ- MANAGEMENTUL UNUI PROIECT DE SISTEM SSM PENTRU O UNITATE ECONOMICĂ-3

Matrici de implicare

Un instrument ceva mai puțin cunoscut în România, matricile de implicare servesc la definirea clară a responsabilităților în cadrul viitorului proiect. Pentru studiul  de față prezentăm câteva astfel de diagrame.


Figura 6. Matrice de Implicare Acțiuni- Persoane sau grupuri.

Matricea prezentată în figura anterioară asociază pentru fiecare din acțiunile esențiale ale unui astfel de proiect (o parte din ele au intrat în acțiunile definite ale proiectului) persoanele sau grupurile:
-responsabile pentru realizarea respectivelor acțiuni;
-care vor fi implicate în acțiune;
-care vor fi consultate- în acest caz vorbim mai ales despre Autorități Competente- respectiv Inspecția Muncii.
-care vor fi informați despre respectivele acțiuni;


Figura 7. Matrice de Implicare cu explicitarea rolurilor fiecărei persoane din proiect

Sunt considerate următoarele tipuri de roluri:
-Designer- proiectant;
-Implementator;
-Manager (pentru tot proiectul sau pentru grupuri de activități care constituie un tot unitar- de exemplu proiectul sistemului poate avea propriul manager, la fel și implementarea cu managerul de implementare);
-Responsabil (de acțiune)
-Suport;
-Persoană consultată;
-Persoană informată;
-Persoană implicată;
Figura următoare prezintă o matrice de responsabilități- care definește clar responsabilitățile pe funcții din cadrul proiectului.
Figura 8. Matrice de responsabilități

Tabelul următor oferă echivalentul pentru studiul nostru de caz.


MATRICE DE RESPONSABILITĂȚI

Echipă de analiză și pregătire a proiectului
Reprezentantul clienților și comunității
Managerul de proiect
Echipa tehnică
Echipa financiară
Planificatori
Definirea obiectivelor
۷
۷
۷
-
-
-
Divizarea proiectului pe activități
-
۷
۷
۷

۷
Buget
۷
-
۷
-
۷
-
Asigurarea calității
-
-
۷
۷
۷
۷
Proceduri de management a schimbării
-
۷
۷
۷
-
۷
Aprobarea modificărilor
-
۷
۷
-
-
-

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…