joi, 16 octombrie 2014

STUDIU DE CAZ- MANAGEMENTUL UNUI PROIECT DE SISTEM SSM PENTRU O UNITATE ECONOMICĂ-3

Matrici de implicare

Un instrument ceva mai puțin cunoscut în România, matricile de implicare servesc la definirea clară a responsabilităților în cadrul viitorului proiect. Pentru studiul  de față prezentăm câteva astfel de diagrame.


Figura 6. Matrice de Implicare Acțiuni- Persoane sau grupuri.

Matricea prezentată în figura anterioară asociază pentru fiecare din acțiunile esențiale ale unui astfel de proiect (o parte din ele au intrat în acțiunile definite ale proiectului) persoanele sau grupurile:
-responsabile pentru realizarea respectivelor acțiuni;
-care vor fi implicate în acțiune;
-care vor fi consultate- în acest caz vorbim mai ales despre Autorități Competente- respectiv Inspecția Muncii.
-care vor fi informați despre respectivele acțiuni;


Figura 7. Matrice de Implicare cu explicitarea rolurilor fiecărei persoane din proiect

Sunt considerate următoarele tipuri de roluri:
-Designer- proiectant;
-Implementator;
-Manager (pentru tot proiectul sau pentru grupuri de activități care constituie un tot unitar- de exemplu proiectul sistemului poate avea propriul manager, la fel și implementarea cu managerul de implementare);
-Responsabil (de acțiune)
-Suport;
-Persoană consultată;
-Persoană informată;
-Persoană implicată;
Figura următoare prezintă o matrice de responsabilități- care definește clar responsabilitățile pe funcții din cadrul proiectului.
Figura 8. Matrice de responsabilități

Tabelul următor oferă echivalentul pentru studiul nostru de caz.


MATRICE DE RESPONSABILITĂȚI

Echipă de analiză și pregătire a proiectului
Reprezentantul clienților și comunității
Managerul de proiect
Echipa tehnică
Echipa financiară
Planificatori
Definirea obiectivelor
۷
۷
۷
-
-
-
Divizarea proiectului pe activități
-
۷
۷
۷

۷
Buget
۷
-
۷
-
۷
-
Asigurarea calității
-
-
۷
۷
۷
۷
Proceduri de management a schimbării
-
۷
۷
۷
-
۷
Aprobarea modificărilor
-
۷
۷
-
-
-

Niciun comentariu: