Treceți la conținutul principal

STUDIU DE CAZ- MANAGEMENTUL UNUI PROIECT DE SISTEM SSM PENTRU O UNITATE ECONOMICĂ -1

OBIECTIV: Managementul unui proiect de dezvoltare și implementare a unui sistem de SSM pentru unitatea economică S.C. Transpotex S.A.. Managementul proiectului va fi realizat folosind instrumentul Concept Draw Proiect. S.C.Transpotex S.A a făcut o analiză a fostului sistem de SSM și a decis dezvoltarea unuia nou, urmând ca până la implementarea acestuia să funcționeze cu sistemul vechi în regim de supraveghere.
Durata proiectului: 6 luni
Activități propuse:
1.Analiza cauzelor rădăcină pentru  deficiențele actualului sistem SSM
2.Proiectarea structurilor (metodologiei ) de evaluare a riscurilor
3. Implementarea structurii de evaluare a riscurilor (SER)
4. Testarea SER în condițiile de lucru din S.C. Transpotex SA
5.Proiectarea structurilor (bune practici) de management  a riscurilor (SMR)  generale și specifice S.C. Transpotex S.A.
6.Implementarea SMR în S.C.Transpotex S.A.
7. Dezvoltarea procedurilor de verificare și control a SER și SMR
8.Realizarea raportului final și prezentarea acestuia spre aprobare
În continuare vor fi prezentate câteva  din cele mai importante aspecte ale realizării managementului unui astfel de proiect folosind  ConceptDraw Project.
O piramidă a obiectivelor pe care și le propune orice management de SSM este prezentată în figura următoare.Figura 1. Piramida obiectivelor SSM


Din respectiva piramidă observăm că orice fel de management se va asigura ca să nu aibă accidente de muncă și incidente reportabile.Acest nivel urmărește rezolvarea punctuală a problemlor care apar și are un caracter re-activ. Pe o treaptă superioară se află formarea optimă a angajaților și managementului, incluzând aici INFORMAREA, CONȘTIENTIZAREA și FORMAREA PROPRIU-ZISĂ. Al treilea nivel al piramidei este cel al implicării- care trebuie să rezulte din nivelul 2. Oamenii care sunt informați și conștientizați trebuie să se implice- sau să suporte consecințele.
Din momentul Implicare putem vorbi despre o abordare pro-activă a SSM. Pe următoarea treaptă se vor afla dotările- aici incluzând dispozitivele de protecție necesare pentru utilaje- cum ar fi de exemplu niște limitatoare de acces- pentru automacaralele pe care le folosește unitatea economică- astfel încât angajatul să nu poată intra niciodată într-o zonă ”activă” a cârligului macaralei. Ideal- un sistem de protecție integrată- care să aibă atât posibilitatea de a monitoriza apariția eventualelor evenimente- chiar înaintea transformării în evenimente- și a a acționa anticipativ- există astfel de sisteme- deocamdată mai ales în industriile de proces. Pe penultima treaptă se află Echipamentele Individuale de Protecție. Așa cum își desfășoară activitatea unitatea pentru care se dezvoltă sistemul- lucrătorii trebuie să recurgă des la acest tip de echipamente- desfășurând o activitate de tip service.Pe ultima treaptă se află alte obiective- aici intrând integrarea cu protecția mediului, etc.
a)Definirea obiectivelor urmărite de sistemul de management SSM care va fi dezvoltat:
            a.1. Realizarea unui nivel minimal de securitate la nivelul unității economice, nivel minimal care să elimine incidentele grave și accidentele de muncă din unitatea economică.
            a.2.Implementarea unei politici de ”0 evenimente neprevăzute raportabile” pe o perioadă de cel puțin 6 luni. Pe lângă accidente și incidente, respectiva politică include și avariile sau pierderile economice de altă natură (de exemplu oprirea producției ) imputabile SSM.
            a.3.Reducerea în etape a pierderilor economice datorate SSM ; se urmărește ca această reducere să nu afecteze atribute de genul Echipamentelor Individuale de Protecție și să fie contabilizată în funcție de evenimentele neprevăzute înregistrate și de pierderile constatate în cadrul acestora.
            a.4. Raportarea tuturor evenimentelor neprevăzute semnificative pentru domeniul de analiză. Astfel, de exemplu, penele frecvente de curent în zona în care își desfășoară activitatea unitatea pot provoca întreruperi de lucru (atunci când se lucrează la sediul unității).
            a.5.O informare mai bună a tututor celor implicați (angajați și management) referitoare la riscurile existente la locul de muncă.
            a.6.Conștientizarea angajaților despre necesitatea lucrului în securitate;
            a.7. O formare mai bună a angajaților și managementului în domeniul SSM.
            a.8. O monitorizare managerială mai bună

Figura următoare fixează aceste obiective- așa cum sunt ele percepute de către managementul unității.


Figura 2. Obiective propuse pentru noul sistem de SSM

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

APLICAȚII ALE GRAFULUI DE RISC-1

Așa după cum s-a văzut dintr-o postare trecută, graful de risc poate fi un instrument util- și nu numai în cazul bolilor profesionale. Vom adapta în continuare  teoria existentă la teoria și practica din România și vom detalia câteva aspecte considerate de interes.
Este interesant de adaptat  graful de risc pornind de la clasicul sistem Om-Mașină folosit în practica de specialitate din domeniul SSM din România. În acest sens, folosind experiența existentă și datele statistice putem dezvolta în mod corespunzător- așa cum se prezintă în continuare în acest material.
Tabelul 1- Atribute folosite în graf Atribut Descriere I (Inițiatori) Operator(O): a. operator pregătit necorespunzător[1] b.operator malevolent [2] c.operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat sarcinii[3] d. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mașinii;[4] e. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mediului/factorilor naturali. [5] Sarcină(S): a. sarcină incorect formulată- care dete…