sâmbătă, 10 mai 2014

PROCEDURĂ PENTRU ANALIZA CONTEXTULUI RISCURILOR DE MEDIU PREZENTATE DE O UNITATE ECONOMICĂ


 Procedura este gândită în contextul în care, pe lângă analiza de securitate și sănătate se introduce și o analiză imediată de mediu- fără a ține locul unui audit de mediu propriu-zis. 
Această procedură reprezintă prima etapă în definirea unor scenarii de mediu. Aceste scenarii sunt extrem de utile pentru managementul unității pentru că îi prezintă la ce ar putea să se aștepte dacă managementul de mediu
Procedura a fost dezvoltată pe baza documentației [i] [ii] [iii] Procedura definește riscurile principale de mediu- așa cum rezultă acestea din experiența acumulată în domeniu de mai mult de 40 de ani – precum și legătura între riscuri și cele mai frecvente contexte în care se produc acestea.

Tabelul 1

RISCURI DE MEDIU ȘI CONTEXTUL MANIFESTĂRII ACESTORA

RISCURI DIRECTE
RISCURI INDIRECTE
RISCURI LEGATE DE PRODUS/SERVICIUL OFERIT
RISCURI  COLATERALE
Explicație
Aceste riscuri sunt generate de activitățile directe ale unității economice și de procesele tehnologice ale acesteia/produsele rezultate.
Aceste riscuri sunt generate de evenimente accidentale care implică unitatea economică
Aceste riscuri sunt generate de către produsul/ serviciul oferit și de efectele sale asupra mediului
Riscuri provocate de aspecte colaterale.
Exemple
Accidentele majore- de tip Bhopal- sau Deepwater care provin din activitățile directe ale unității economice – eliberarea accidentală în atmosferă a peste 45 de tone de derivat de cianură- în cazul Bhopal.
Situații în care fenomene naturale conduc la degradarea/ deteriorarea unor structuri și evenimente de mediu- de exemplu sacii de plastic cu îngrășăminte lăsați la marginea unui teren agricol și afectați de ploaie- amestecul de apă cu substanțe de tip îngrălșământ s-a infilitrat în pânza freatică afectând alimentarea cu apă a localităților învecinate
Pungile de plastic oferite de supermarket-uri – care nu sunt biodegradabile- și afectează corespunzător mediul.
Locația unei unități economice de tip fast-food sau transportul pe o distanță mai lungă a lucrătorilor unei alte unități folosind mijloace auto- în acest caz, chiar dacă unitatea în sine nu este poluantă ea afectează mediul prin acest transport.

Următorul tabel oferă diversele nivele de gravitate care pot rezulta din combinația tipurilor de riscuri cu contextul respectiv însoțite de explicațiile necesare.


 Tabelul 2 
RISC
RISCURI DIRECTE
RISCURI INDIRECTE
RISCURI LEGATE DE PRODUS/SERVICIUL OFERIT
RISCURI  COLATERALE
CONTEXT
Desfășurarea normală a procesului de producție sau servicii


Desfășurarea normală a procesului de producție sau servicii cu instalații în curs de degradare


Desfășurarea normală a activității în condiții meteo nefavorabile


Desfășurarea anormală a activității *Unitatea nu își desfășoară activitatea la momentul producerii evenimentului
* Cazul în care cel puțin unul din componentele sistemice- operator uman- sarcină/mijloc de îndeplinire a sarcinii- nu îndeplinesc specificațiile prevăzute- de exemplu sunt angajați muncitori necalificați pentru umplerea/golirea/ repararea unui recipient conținând substanțe chimice toxice.
Folosind codificarea bazată pe culori managementul poate observa cât mai repede combinațiile negative (nuanțe de roșu) și, într-o abordare  managerială pro-activă își poate concentra resursele și proiecta/implementa activitățile astfel încât să evite respectivele probleme.


[1] În acest caz riscurile sunt mici. Situația conceptualizată aici presupune inclusiv un management corespunzător al riscurilor în general și al riscurilor de mediu în special.
[2] Și în acest caz vorbim de riscuri nesemnificative. Definițiile date în tabelul anterior arată că evenimentele accidentale- care pot afecta unitatea economică  trebuie (și sunt) să fie contracarate de acțiuni preventive.
[3] În această situație- produisul sau serviciul oferit nu mai este sub controlul unității economice- deci nu se poate spune ceva extrem de concret despre gravitatea riscurilor. O anumită jucărie- inofensivă dacă este folosită cum trebuie- este aprinsă într-un cerc de copii- gazele rezultate provocând rănirea gravă a acestora.
[4] Riscuri nesemnificative din punct de vedere al gravității dar care pot afecta atât brand-ul firmei (de exemplu un ambalaj prost proiectat care provoacă scurgerea unor sticle atunci când sunt puse în poziție orizontală) sau starea de curățenie a unui oraș (un chioșc de tip fast-food).
[5] Accidente majore- de tip Deepwater sau Bhopal- au rezultat din această combinație.
[6] În acest caz există riscul declanșării unui eveniment datorat unui produs chiar pe linia de fabricație- de exemplu explozia unui proiectil a cărui focos a fost montat necorespunzător datorită jocului produs din degradarea mașinii.
[7] Deși există posibilitatea unor evenimente semnificative- un management corespunzător poate rezolva problema.
[8] Combinația între condițiile nefavorabile și un eveniment accidental poate fi chiar mai periculoasă.
[9] În acest caz există riscul declanșării accidentale a unui eveniment în afara unității[i] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:EN:PDF
[ii] http://www.hse.gov.uk/seveso/introduction.htm
[iii] http://www.epa.vic.gov.au/our-work/environmental-auditing

Niciun comentariu: