Treceți la conținutul principal

DEZVOLTAREA MODULULUI DE E-LEARNING FMEA

Ținând cont de cererile frecvente referitoare la conținut specific de protecția muncii cât și la timpul relativ limitat pe care-l au experții sau persoanele interesate să participe la astfel de cursuri - organizate de obicei cu scoatere din producție- am trecut la dezvoltarea unui set de module educaționale - începând cu un modul referitor la metoda FMEA (Failure mode and effects analysis- Analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora). 

Cele mai cunoscute tipuri de materiale e-learning dezvoltate sunt cele care pot fi accesate off-line- sau cele care trebuie accesate pe rețea.Așa cum arată și Wikipedia , pot fi :
  1. Realizări e-learning pe bază de CD: cursanții primesc cursurile pe CD, vor instala aceste cursuri pe calculatorul propriu și pot începe pregătirea, învățarea;
  2. Realizări e-learning pe bază de rețea: cursurile pot fi accesate prin intermediul rețelei (intranet/internet) de pe serverul central.”
S-a mers pe ideea dezvoltării unor materiale accesabile off-line din 2 motive:
a. inexistența în acest moment a unui server securizat care să permită accesul optim al unor astfel de materiale în regim on-line;
b. diferențele de acces la Internet - nu toți utilizatorii au posibilitatea de a folosi niște linii de acces broadband. 

În acest sens soluția găsită pentru acest moment este dezvoltarea și diseminarea unor aplicații de tip e-learning asincron.
E-learningul asincron are avantajele evidente de reducere a costurilor si parcurgerea materialelor de catre cursanti in propriul ritm. Exista insa si altele, mai putin evidente la prima vedere. Iata cateva exemple de avantaje ale solutiilor de e-learning asincron:
1.este flexibil, continutul putand fi actualizat rapid si cu costuri minime;
2.poate duce la o rata mai mare de retentie a informatiei, datorita elementelor combinate in e-learning pentru a sustine mesajul (video, audio, grafica, testari, intractiuni etc.). De asemenea, participantul la instruire poate reveni asupra informatiilor care nu au fost clare prima data pentru o intelegere aprofundata;
3.materialul este parcurs cu pana la 50% mai rapid, pentru ca abordarea individualizata permite participantilor sa omita sectiunile redundante si se concentreze pe dobandirea de noi informatii cheie;
4.ofera un mesaj uniform si standardizat, eliminand problemele asociate abordarii diferite a mai multor instructori;
5.poate fi accesat oricand si din orice locatie; asta inseamna ca se pot inscrie si oameni carora timpul nu le-ar fi permis altfel sa participe la cursuri;
.
Principalele funcții urmărite în dezvoltarea modulului au fost următoarele:
a. prezentarea informațiilor de bază referitoare la metoda FMEA;
b. dezvoltarea competențelor necesare pentru aplicarea cu succes a acestei metode;
c. prezentarea de exemple și studii de caz;
d. oferirea posibilității de auto-testare de către utilizator astfel încât acesta să determine dacă și-a format competențele într-un mod corespunzător;
În continuare sunt prezentate câteva imagini din modulul dezvoltat. 
Figura 1. Pagina de gardă a modulului 

Figura 2. Pagină de conținut- 1

Figura 3. Pagină de conținut -2

Așa după cum se poate observa din figuri modulul oferă utilizatorului posibilitatea navigării în ritm propriu folosind săgețile Înainte-Înapoi precum și posibilitatea accesării rapide a chestiunilor de interes folosind meniurile din partea superioară a ecranului. 
Sistemul de auto-testare conține întrebări cu răspuns Da- Nu precum și cu răspuns multiplu- câteva aspecte fiind prezentate în figurile următoare.

Figura 4. Animație în sistemul de auto-testare

Figura 5. Auto-feedback oferit pentru un răspuns greșit

Modulul a fost dezvoltat folosind mediul de dezvoltare Lectora Enterprise și este disponibil la cerere la un preț estimat de 450 de lei/modul fără asistență în dezvoltarea de proiect FMEA sau 600 cu 10 ore de asistență în dezvoltarea și implementarea unui astfel de proiect la locul de muncă. . 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…