PROMISLingua- o speranță pentru IMM-urile românești


ASPECTE GENERALE


PROMISLingua este un proiect lansat în Aprilie 2011 în castelul Bourlinger, Luxembourg,  de un consorţiu European compus din următorii parteneri: INMARK, Spania,PROMIS@Service, Luxembourg,LINGUATEC Gmbh, Germania,ATLANTIS, Grecia,INOVAMAIS, Portugalia,UEAPME, Belgia, R-TECH, Germania, INCDPM, România.
Obiectivul proiectului este ”portarea” sistemului de asistenţă al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) –PROMIS® în 6 limbi Europene (franceza, spaniola, portugheza, româna, greaca, maghiara) faţă de cele 3 limbi (engleză, germană, italiană) în care exista deja precum şi prospectarea pieţei celor noi 6 ţări în care se va implementa PROMIS® astfel încât să se găsească cele mai adecvate forme de implementare şi diseminare.
PROMIS@Service a fost înfiinţată în 2008 în Luxemburg, ca rezultat al derulării altor 2 proiecte Europene şi oferă expertiză în:
·        - servicii de afaceri intensive –bazate pe cunoaştere - e-Buisness;
·        -e-Learning şi e-Training;
·        - transfer de cunoştinţe şi know-how;
·         -dezvoltare de instrumente informatice pentru firmele de tip IMM;


CE ESTE PROMIS® ?


PROMIS® este un serviciu integrat pentru asigurarea conformităţii (complianţei)  precum şi pentru Managementul Cunoştinţelor oferind IMM-urilor soluţii şi servicii pentru:
·         -sprijinirea conformităţii cu legile şi regulamentele naţionale şi Europene în vigoare, legi care implică respectarea unor condiţii referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului şi asigurarea calităţii;
·        - structurarea şi folosirea în comun cu partenerii a cunoştinşelor proprii;
·        - managementul şi îmbunătăţirea proceselor şi procedurilor;
·         -păstrarea transparenţei şi ordinii în organizaţie;
·        - colaborarea şi comunicarea on-line;
În principiu, PROMIS® asigură IMM-ului conformitatea cu cele 3 standarde semnificative:
- OHSAS pentru securitate şi sănătate în muncă;
- ISO 14001 pentru mediu;
- colecţia ISO 9000 pentru calitate;


DIAGRAMA PROMIS®


Promis este alcătuit din 2 spaţii de lucru ca bază:
·         -myPROMIS sau myOrganisation- ca spațiu de lucru pentru specificul IMM;
·         -myKnowledge- ca spaţiu de lucru pentru structurarea cunoaşterii;


Figura 1. Diagrama PROMIS®

De asemenea există 3 module cu instrumente, respectiv:
- myQuestionnaire-pentru a dezvolta un sistem de verificări iniţiale şi verificări pe parcurs ;
- myQualification- bază de date pentru calificarea consultanţilor;
- myCommunication-comunicarea între IMM şi consultanţii externi;
Schema detaliată a PROMIS® este dată în figura 2:Figura 2. Schema detaliată PROMIS®


Serviciul asigurat de PROMIS® este prezentat în figura 3.Figura 3. Serviciul asigurat de PROMIS®
CE CÂŞTIGĂ FIRMELE ROMÂNEŞTI DIN PROMIS®?


Ideea de la care a pornit INCDPM în acest proiect a fost realizarea unei reţele de nuclee PROMIS®- la nivelul IMM-urilor româneşti, reţea care să poată fi accesată şi coordonată de către Inspecţia Muncii în colaborare cu INCDPM şi care să ofere:
- IMM-urilor: un instrument valoros pentru rezolvarea problemelor specifice de securitate şi sănătate în muncă, mediu şi calitate precum şi posibilitatea comunicării rapide cu Inspecţia Muncii pentru comunicări specifice și solicitare de suport, atunci când este cazul;
- Inspecţiei Muncii- un instrument de control , supraveghere şi sprijin al IMM-urilor- atunci când datorită numărului mare de IMM-uri şi numărului relativ redus de inspectori din teritoriu un inspector nu poate ajunge în mod fizic la un IMM decât destul de rar- IMM-ul va putea lucra virtual cu inspecţia prin intermediul PROMIS®  inspecţia având posibilitatea să primească on-line o serie de date statistice importante cum ar fi activităţile principale ale IMM-ului, numărul scriptic de angajaţi, incidente produse la nivelul IMM-urilor, etc;
- posibilitatea de a coordona şi superviza activitatea de pregătire a specialiştilor independenţi în domeniul SSM prin introducerea la nivel European a noţiunii de ”consultant calificat” în domeniu, ca unică denumire pentru experţii SSM de până acuma şi a unui program minimal unic la nivel European de formare şi reactualizare a pregătirii ”consultantului calificat”;
- INCDPM- posibilitatea de a-şi oferi expertiza în teritoriu către IMM-uri;
- posibilitatea de a dezvolta programul de pregătire ”consultant calificat”, a pregăti şi recalifica experţii independenţi deja existenţi la nivel naţional, asigurându-le o calificare recunoscută la nivel unitar în Europa;

În articolele următoare vor fi prezentate aspecte din definirea unei piramide pentru domeniul securității și sănătății în muncă. 


Comentarii