Treceți la conținutul principal

PROMISLingua- o speranță pentru IMM-urile românești


ASPECTE GENERALE


PROMISLingua este un proiect lansat în Aprilie 2011 în castelul Bourlinger, Luxembourg,  de un consorţiu European compus din următorii parteneri: INMARK, Spania,PROMIS@Service, Luxembourg,LINGUATEC Gmbh, Germania,ATLANTIS, Grecia,INOVAMAIS, Portugalia,UEAPME, Belgia, R-TECH, Germania, INCDPM, România.
Obiectivul proiectului este ”portarea” sistemului de asistenţă al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) –PROMIS® în 6 limbi Europene (franceza, spaniola, portugheza, româna, greaca, maghiara) faţă de cele 3 limbi (engleză, germană, italiană) în care exista deja precum şi prospectarea pieţei celor noi 6 ţări în care se va implementa PROMIS® astfel încât să se găsească cele mai adecvate forme de implementare şi diseminare.
PROMIS@Service a fost înfiinţată în 2008 în Luxemburg, ca rezultat al derulării altor 2 proiecte Europene şi oferă expertiză în:
·        - servicii de afaceri intensive –bazate pe cunoaştere - e-Buisness;
·        -e-Learning şi e-Training;
·        - transfer de cunoştinţe şi know-how;
·         -dezvoltare de instrumente informatice pentru firmele de tip IMM;


CE ESTE PROMIS® ?


PROMIS® este un serviciu integrat pentru asigurarea conformităţii (complianţei)  precum şi pentru Managementul Cunoştinţelor oferind IMM-urilor soluţii şi servicii pentru:
·         -sprijinirea conformităţii cu legile şi regulamentele naţionale şi Europene în vigoare, legi care implică respectarea unor condiţii referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului şi asigurarea calităţii;
·        - structurarea şi folosirea în comun cu partenerii a cunoştinşelor proprii;
·        - managementul şi îmbunătăţirea proceselor şi procedurilor;
·         -păstrarea transparenţei şi ordinii în organizaţie;
·        - colaborarea şi comunicarea on-line;
În principiu, PROMIS® asigură IMM-ului conformitatea cu cele 3 standarde semnificative:
- OHSAS pentru securitate şi sănătate în muncă;
- ISO 14001 pentru mediu;
- colecţia ISO 9000 pentru calitate;


DIAGRAMA PROMIS®


Promis este alcătuit din 2 spaţii de lucru ca bază:
·         -myPROMIS sau myOrganisation- ca spațiu de lucru pentru specificul IMM;
·         -myKnowledge- ca spaţiu de lucru pentru structurarea cunoaşterii;


Figura 1. Diagrama PROMIS®

De asemenea există 3 module cu instrumente, respectiv:
- myQuestionnaire-pentru a dezvolta un sistem de verificări iniţiale şi verificări pe parcurs ;
- myQualification- bază de date pentru calificarea consultanţilor;
- myCommunication-comunicarea între IMM şi consultanţii externi;
Schema detaliată a PROMIS® este dată în figura 2:Figura 2. Schema detaliată PROMIS®


Serviciul asigurat de PROMIS® este prezentat în figura 3.Figura 3. Serviciul asigurat de PROMIS®
CE CÂŞTIGĂ FIRMELE ROMÂNEŞTI DIN PROMIS®?


Ideea de la care a pornit INCDPM în acest proiect a fost realizarea unei reţele de nuclee PROMIS®- la nivelul IMM-urilor româneşti, reţea care să poată fi accesată şi coordonată de către Inspecţia Muncii în colaborare cu INCDPM şi care să ofere:
- IMM-urilor: un instrument valoros pentru rezolvarea problemelor specifice de securitate şi sănătate în muncă, mediu şi calitate precum şi posibilitatea comunicării rapide cu Inspecţia Muncii pentru comunicări specifice și solicitare de suport, atunci când este cazul;
- Inspecţiei Muncii- un instrument de control , supraveghere şi sprijin al IMM-urilor- atunci când datorită numărului mare de IMM-uri şi numărului relativ redus de inspectori din teritoriu un inspector nu poate ajunge în mod fizic la un IMM decât destul de rar- IMM-ul va putea lucra virtual cu inspecţia prin intermediul PROMIS®  inspecţia având posibilitatea să primească on-line o serie de date statistice importante cum ar fi activităţile principale ale IMM-ului, numărul scriptic de angajaţi, incidente produse la nivelul IMM-urilor, etc;
- posibilitatea de a coordona şi superviza activitatea de pregătire a specialiştilor independenţi în domeniul SSM prin introducerea la nivel European a noţiunii de ”consultant calificat” în domeniu, ca unică denumire pentru experţii SSM de până acuma şi a unui program minimal unic la nivel European de formare şi reactualizare a pregătirii ”consultantului calificat”;
- INCDPM- posibilitatea de a-şi oferi expertiza în teritoriu către IMM-uri;
- posibilitatea de a dezvolta programul de pregătire ”consultant calificat”, a pregăti şi recalifica experţii independenţi deja existenţi la nivel naţional, asigurându-le o calificare recunoscută la nivel unitar în Europa;

În articolele următoare vor fi prezentate aspecte din definirea unei piramide pentru domeniul securității și sănătății în muncă. 


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

APLICAȚII ALE GRAFULUI DE RISC-1

Așa după cum s-a văzut dintr-o postare trecută, graful de risc poate fi un instrument util- și nu numai în cazul bolilor profesionale. Vom adapta în continuare  teoria existentă la teoria și practica din România și vom detalia câteva aspecte considerate de interes.
Este interesant de adaptat  graful de risc pornind de la clasicul sistem Om-Mașină folosit în practica de specialitate din domeniul SSM din România. În acest sens, folosind experiența existentă și datele statistice putem dezvolta în mod corespunzător- așa cum se prezintă în continuare în acest material.
Tabelul 1- Atribute folosite în graf Atribut Descriere I (Inițiatori) Operator(O): a. operator pregătit necorespunzător[1] b.operator malevolent [2] c.operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat sarcinii[3] d. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mașinii;[4] e. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mediului/factorilor naturali. [5] Sarcină(S): a. sarcină incorect formulată- care dete…