PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI MODUL DE E_LEARNING ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ-I

Aspecte generale

În marea lor majoritate experții din domeniul Securității și Sănătății în Muncă sunt  oameni ocupați, care lucrează 8...12 ore pe zi și care nu-și pot permite să urmeze niște cursuri cu prezență la clasă. Pe de altă parte, acești specialiști trebuie să-și actualizeze în mod frecvent cunoștințele, ținând seama de domeniul în care activează. De aceea, soluția cea mai adecvată pentru majoritatea o constituie apelarea la  structuri de e-learning. Din păcate, în România nu există structuri dedicate în acest domeniu ci doar posibilitatea de a descărca materiale care pot asista instruirea. În acest articol vor fi prezentate câteva aspecte de interes referitoare la proiectarea și realizarea unui modul de e-learning în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, modul care poate constitui baza unui astfel de sistem de e-learning.

Proiectarea modulului

Proiectarea modulului urmărește realizarea unei structuri solide, eficiente, care să nu trebuiască să fie modificată imediat. Proiectarea trebuie să urmărească următorii pași:
1. Stabilirea obiectivului de instruire- este bine ca obiectivul să fie definit foarte clar și nu la modul general.
2. Stabilirea țintelor instruirii- este posibilă focalizarea pe un grup specific- de exemplu lucrătorii de la fabrica X, lucrătorii din construcții -sau instruirea se poate adresa unui public mai larg.
3. Alegerea conținutului care va fi folosit. Într-un caz ideal conținutul se realizează odată cu modulul de instruire. În realitate, de obicei conținutul există (cel mai bine în format electronic) și este eventual actualizat în timpul dezvoltării modulului. Dacă conținutul este strict teoretic (de exemplu Legea Protecției Muncii) este recomandabilă dezvoltarea de exemple sau studii de caz asociate pentru a da posibilitate studentului să aprofundeze noțiunile teoretice.
4. Alegerea instrumentului de authorware care va permite dezvoltarea modulului..Prin alegerea acestui instrument aici, pașii care urmează pot fi realizați practic, în urma lor rezultând un template (structură cadru) pe care poate fi încărcat conținutul în partea de dezvoltare. Gama de instrumente este extrem de largă. Din experiența proprie aș recomanda fie PowerPoint, pentru dezvoltatorii cu mai puține resurse, fie Lectora sau ToolBook pentru cei care-și pot permite achiziția unui astfel de software. Există și o serie de instrumente gratuite, downloadabile de pe Internet, performanțele acestora fiind însă ceva mai restrânse.
5. Proiectarea interfeței utilizator. Interfața utilizator trebuie să țină seama de țintele instruirii și de pregătirea medie a acestora. O interfață mai sofisticată poate fi realizată pentru lucrători cu studii superioare, pentru cei din domeniul IT sau pentru alte categorii cu o pregătire mai bună. Dacă ținta instruirii sunt lucrători cu o pregătire mai apropiată de bază, lucrători manuali, lucrători necalificați, etc. interfața utilizator trebuie să fie mai intuitivă și să conțină doar elementele de comandă necesare strict pentru utilizare.Interfața utilizator va apare în mod normal pe toate paginile modulului.
6. Proiectarea paginilor de instruire. Aici trebuie definite paginile de conținut cât și paginile care vor îngloba componenta de testare. Ținând seama de nivelul de pregătire al celor cărora li se adresează modulul , testarea va fi mai simplă (răspunsuri de tip Da/Nu) sau mai complexă (răspunsuri multiple cu o singură variantă corectă, răspunsuri multiple cu mai multe variante corecte, etc.). Un aspect deosebit de important este legat de designul ergonomic al acestor pagini care trebuie să țină studentul atent fără a fi în același timp foarte stridente. Fonturile utilizate trebuie să respecte condițiile de accesibilitate pentru persoane cu probleme de vedere. Se recomandă oferirea opțiunii de tipărire a paginilor ținând seama de faptul că un astfel de modul cu multe ecrane este greu de urmărit pe ecranul calculatorului, în timp instaurându-se fenomenul de oboseală a ochilor.
7. Salvarea structurii cadru (template). În structura cadru realizată vor putea fi dezvoltate unul sau mai multe module de instruire.


                                                                                                                   va urma

Comentarii