Treceți la conținutul principal

METODĂ OPTIMALĂ DE EVALUARE A RISCURILOR OCUPAȚIONALE- (MOERO) -Prezentarea modelului demonstrativ

Modelul demonstativ (ca și metoda ca atare) se bazează pe o abordare pro-activă a riscurilor ocupaționale, abordare descrisă în standardul ISO 31.000 și în documentele conexe.

Modelul demonstrativ al metodei este compus din următoarele straturi:

  • nivelul tactic primar de identificare cât mai  exhaustivă a riscurilor- spre deosebire de metodele existente până în prezent- această identificare conține deja pentru fiecare risc câte un mini-scenariu specific, incluzând cauzele rădăcină și consecințele posibile- ierarhizate în funcție de gravitate.Acest nivel acoperă componenta tactică- legată de riscuri pe care putem să le identificăm, pe care le ”cunoaștem” din teorie și din experiență, care sunt incluse în euristici orientate către prevenire și care pot fi definite de astfel de scenarii cât și instrumente pentru identificarea riscurilor noi și emergente.Funcționalitatea de bază la acest nivel este un binom risc- scenariu de risc .Acest strat transmite la nivelul superior o taxonomie a riscurilor identificate, cu descrierea parametrilor specifici necesari pentru  cuantificare.
  • nivelul intermediar de cuantificare a riscurilor, incluzând modelarea efectelor posibile; funcționalitatea de bază la acest nivel este reprezentată de cuantificarea obiectivă a riscurilor- urmată de prioritizarea acestora și de construirea de modele operaționale (fie și la nivel calitativ atunci când nu există date cuantificabile- de exemplu pentru riscurile specifice factorului uman);Acest nivel transmite nivelului superior cuantificarea fiecărui risc identificat- cu menționarea posibilităților de ”degenerare” într-un risc de nivel superior dacă e cazul- precum și prioritizarea taxonomiei definite la punctul anterior. Modelele dezvoltate sunt prezervate pentru studiul în detaliu al anumitor tipuri de riscuri care pot oferi (sau trebuie să ofere) noi modalități de abordare.
  • nivelul strategic- de design  optimal al măsurilor de eliminare/mitigare/prevenire- customizate pentru  riscul specific identificat și pentru spațiul general de manifestare al riscurilor, în care riscurile specifică ”participă” la definirea unui  risc general- funcționalitatea de bază la acest nivel îl reprezintă planurile specifice de prevenire/mitigare precum și un plan general care să facă prevenirea/mitigarea luând în considerare acțiunea combinată a riscurilor. Acest strat transmite către funcțiunea de management a riscurilor (de la nivelul agentului economic) planurile de măsuri precum și metodologiile specifice de implementare a acestora.
  • nivelul strategic- de definire și implementare a măsurilor de control a riscului identificat și evaluat;funcționalitatea de bază la acest nivel este reprezentată de planul de control precum și de o metrică de evaluare a eficienței implementării pe baza ROP (Return on Prevention). Acest strat final transmite către funcțiunea de management a riscurilor de la nivelul unității economice – planul de implementare al măsurilor de control și de asemenea către funcțiunea de management general al întreprinderii (top management) rezultatele aplicării metricii bazate pe ROP. 
Figura următoare ilustrează aceste aspecte.
Figura 1 Nivele MOERO

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…