Treceți la conținutul principal

RISCUL-1

Începem cu acest material prezentarea capitolului despre risc care va constitui o parte esențială din Manualul aflat în pregătire. 
Problema esențială legată de risc este că nu putem evalua- și nici manageria- ceva care nu este definit în mod corespunzător și care poate fi  identificat, evaluat și analizat. 


1. Pericol și Risc


În literatura de specialitate există o confuzie destul de mare între pericol și risc. Noțiunea de pericol (noțiune care trebuie folosită absolut în toate împrejurările- nu vom vorbi niciodată despre „hazarduri” ci despre pericole- cel puțin în domeniul tehnic).
Pericolul este o situație existentă la locul de muncă care poate provoca daune. Pericolele fizice sunt relativ cunoscute- de exemplu electricitatea, substanțele chimice, gazele toxice , etc. Pericolul poate fi considerat și ca o situație sau un obiect care poate afecta în mod advers mediul de lucru.  
Dicționarul Centrului Canadian pentru Sănătate și Securitate Ocupațională[1] definește pericolul ca fiind ” Orice fel de sursă de lezare potențială , pagube sau efecte adverse asupra sănătății asupra unor instalații sau persoane aflate în anumite condiții la lucru. În general un pericol poate cauza lezări sau efecte adverse (pentru indivizi ca efecte de sănătate iar pentru organizații ca pierderi de proprietate sau echipamente) .
Exemple de pericole sunt date în următorul tabel.

Tabel 1. Exemple de pericole
Pericol la locul de muncă
Exemplu
Exemplu de efecte
Lucru
Cuțit
Taie
Substanță
Benzen
Leucemie
Material
Azbest
Mezoteliomă
Surse de energie
Energie
Șoc, electrocutare
Condiție
Podea umedă
Alunecări, căderi
Proces
Sudură
Intoxicare cu fumul rezultat
Practică
Minieritul substanțelor dure
SilicozăCE ESTE RISCUL ?


Riscul este șansa sau probabilitatea ca o persoană să fie lezată sau să experimenteze un efect advers asupra sănătății dacă este expusă la un pericol. Același lucru se poate întâmpla cu pierderi de proprietate sau echipamente. Riscul este în general exprimat ca probabilitate sau posibilitate de lezare în timp ce pericolele se referă mai degrabă la consecințele posibile.
De exemplu ”există riscul de 1/10.000 să te electrocutezi atunci când schimbi un bec”. Pericolul fumatului într-o încăpere cu mulți nefumători poate duce la apariția cancerului pasiv, etc.
Factorii care influențează nivelul de risc sunt:
  • durata expunerii unei persoane;
  • modul de expunere al persoanei (prin contact cu pielea, respirație, etc.)
  • gravitatea efectelor în condiții de expunere;
Prima imagine prezintă legătura între pericol, expunere și vulnerabilitate.


Figura 1. Legătura între pericol, expunere și vulnerabilitate.

Este evident faptul că o expunere mai mică la pericole crește șansele respectivului grup de persoane și le scade acestora vulnerabilitatea. Există tot felul de metode pentru scăderea expunerii- cum ar fi de exemplu expunerea parțială- pentru o durată stabilită de timp.
Figura următoare ne arată legătura între  pericol și riscFigura 2. Legătura dintre pericol și risc

Atunci când vorbim despre managementul riscurilor –facem o serie de decizii conștiente asupra a 3 aspecte;
1. Care este probabilitatea de lezare sau avarii datorită acțiunilor viitoare;
2. Care este impactul probabil al acestora ?
3. Ce se va întreprinde în legătură cu aceste aspecte ?
În unele părți se consideră că riscul poate fi calculat ca și pericolul (intensitatea sa) înmulțit cu valoarea expunerii.Figura 3.  Evaluarea riscului ca și pericol x expunere (sursa [2])


RISCUL ÎN DOCUMENTELE NAȚIONALE DE REFERINȚĂ


Legea 319/2006 este legea de bază în acest domeniu.
Ea definește la articolul 5, paragraful h ” pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;”- adică oarecum ceea ce am prezentat anterior;
Problema esențială este că nu sunt definite riscurile –problema rezultă din pasajele ulterioare:
Art. 7. (1)in cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
....
b) prevenirea riscurilor profesionale;
......
(3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
.....
(4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;”
E destul de curios cum poți să evaluezi sau să combați la sursă niște lucruri nedefinite sau vag definite. Sunt folosite mai multe tipuri de noțiuni ”riscuri ocupaționale”, riscuri profesionale”, ”riscuri pentru sănătate și securitate în muncă” care pot conduce la confuzii.
În lucrarea [3]se atrage atenția că ” Înţelegerea riscului necesită cunoaşterea structurii acestuia şi a modului său de manifestare. În consecinţă, trebuie pătruns în complexitatea lui şi în toate domeniile cunoaşterii. Aceasta reclamă un demers amplu şi, uneori, complex dar, paradoxal, viaţa este un risc continuu şi nu există progres care să mărească confortul nostru fără nici un risc”
O altă lucrare [4]menționează că ” Riscurile fizice, chimice biologice, o serie de caracteristici nocive ale muncii, ale managementului şi organizării activităţii, denumite riscuri psihosociale, cât şi stresul ocupaţional trebuie gestionate în mod unitar pentru a preveni efectele lor adverse asupra siguranţei, sănătăţii fizice şi psihologice a angajaţilor.”- cu părere de rău trebuie menționat faptul că riscul nu poate fi definit ca o caracteristică nocivă.
Avem noroc cu un document elaborat de ITM Teleorman[5] în care întâlnim următoarele definiții ” Pericol: orice poate cauza o vătămare Risc: combinaţia între gravitatea vătămării şi probabilitatea unui pericol de a cauza vătămarea Evaluare a riscului: procesul de estimare a pericolelor la postul de lucru”.Cu noțiunea de pericol putem fi parțial de acord (din motive necunoscute legislația românească nu ia în considerare și avariile). Definiția riscului exclude expunerea- ceea ce s-ar putea să fie o problemă în multe circumstanțe. Cât despre evaluarea riscului se confundă cu identificarea (estimarea) pericolelor- ceea ce nu este extrem de corect.


Concluzii:


Putem defini :
1. Pericolul ca fiind  o situație existentă (sau un grup de situații connexe) la locul de muncă care poate provoca daune materiale sau lezări ale sănătății și securității în muncă a persoanelor. Trebuie relevat și subliniat faptul că pericolul este o situație sau un grup de situații existente.
2. Riscul este șansa sau probabilitatea ca un utilaj să fie avariat sau o persoană să fie lezată sau să experimenteze un efect advers asupra sănătății Dcă utilajul sau persoana sunt expuse pentru o durată semnificativă la pericol. Putem considera deci că :
RISC=PROBABILITATE x EXPUNERE X GRAVITATE
Putem considera aceste definiții ca fiind funcționale cât și operaționale pentru ceea ce urmărim în această lucrare.[1] http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/hazard_risk.html
[2] http://www.plasticisers.org/en_GB/health/risk-vs-hazard
[3] http://www.apssmt.ro/download/analiza-critica-a-metodelor-de-evaluare-a-riscurilor-ocupationale-aplicate-la-unitatile-miniere-din-valea-jiului.pdf
[4] http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2012Ianuarie/Balan%20Zoia%20-%20Analiza%20relatiilor%20dintre%20riscurile%20fizice,%20psihosociale%20si%20stres/REZUMAT_LUCRARE_DOCT_VOCHITA_BALAN_ZOIA.pdf
[5] http://www.itmteleorman.ro/Munca%20la%20negru/GhidDe%20EvaluareARiscului.pdf

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…