Treceți la conținutul principal

Propunere PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE (PROC) -DEFINIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI

Începem prezentarea unor componente ale propunerii înaintată de către INCDPM în cadrul proggramului POC- axa 1, acțiunea 1.2.3. 


Obiectivul generic al proiectului îl constituie dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi și INCDPM ”Alexandru Darabont” precum și creșterea și îmbunătățirea procesului de cercetare prin aceste legături , legături și sinergii orientate pe de o parte către dezvoltarea activității institutului prin specializarea inteligentă și pe de altă parte către satisfacerea necesarului specific de cercetare al întreprinderilor în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă astfel încât să fie evitate nu numai evenimentele neprevăzute care produc incidente și accidente dar și cele care cauzează pierderi materiale semnificative- avarii, etc.
Transferul tehnologic al unor cunoștințe care vor constitui o plus-valoare directă pentru primitor (întreprinderile beneficiare) asigurând poziția performantă a  acestora pe piațaă- prin reducerea pierderilor și accidentelor- reprezintă un obiectiv implicit, ținând cont și de vastul conținut de cunoștințe pe care INCDPM îl poate transmite și utiliza- în cercetări solicitate de beneficiari sau cercetări comune cu beneficiarii. 
Prin transferul tehnologic al rezultatelor cercetării catre partenerii industriali și către noii/posibilii beneficiari, competitivitatea economica a acestora este imbunătățită, ceea ce reprezintă un avantaj de piață.
Prin cercetarea efectuată la cererea beneficiarilor și în colaborare cu beneficiarii- rezultatele transferului tehnologic se actualizează și se îmbunătățesc.

Obiectivele strategice ale proiectului  sunt enumerate în continuare:
- Stabilirea unor legături de tip contractual între INCDPM ”Alexandru Darabont” și un număr de întreprinderi semnificative din punct de vedere al domeniului de interes, legături de tip contractual care să permită analiza nevoilor specifice (sau preluarea acestora atunci când analiza a fost realizată deja cu alt context) din cadrul respectivelor întreprinderi, un transfer tehnologic al unor structuri cadru dezvoltate de INCDPM ca platforme de lansare și sprijin pentru viitoarea cercetare precum și activități de cercetare de tipul celor enunțate în program.
- Realizarea unor cercetări inovative, de real interes, la cererea întreprinderilor, cercetări  focalizate pe domeniul de specializare inteligentă ” Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre” și care vor contribui, așa cum s-a mai arătat- la reducerea riscurilor ocupaționale de la nivelul întreprinderilor și evitarea accidentelor majore- accidente care reprezintă dezastre în adevăratul sens al cuvântului (cazul Mihăilești, de exemplu);
-Implementarea respectivelor cercetări în întreprinderile beneficiare, cu ajutorul specialiștilor din aceste întreprinderi, astfel încât rezultatul cercetării să se constituie într-o plus-valoare reală pentru întreprinderea beneficiară;
-Realizarea de cercetări pentru dezvoltarea unui  sistem inteligent de asistență a deciziei  la proiectarea și dezvoltarea produselor pentru persoane cu deficit, in sensul materializării in acestea a elementelor de siguranță specifice pentru minimizarea riscurilor care pot degenera în dezastre.
-Stabilirea unor parteneriate care să dureze și după data de terminare a proiectului și să contribuie la asigurarea sustenabilității acestuia – parteneriate orientate către transferul și obținerea de cunoștințe de cel mai înalt nivel – cunoștințe care pot fi adaptate, prelucrate și implementate cu ajutorul partenerului- organizație de cercetare- și care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții eficiente și inovative pentru accesul și menținerea acestora pe piață. Partenerii industriali beneficiari ai rezultatelor cercetarii vor obtine rezultate economice superioare datorita transferului tehnologic prevazut prin contractul de transfer de tehnologii și know-how.
-Valorificarea potențialului tehnic existent cât și a potențialului științific obținut prin participarea la 2 proiecte FP7- iNTeg-Risk și PROMISLingua.

Obiectivele tactice urmărite (derivate din program și din obiectivele strategice) sunt:
-Creșterea nivelului de competență a  salariaților din întreprinderile beneficiare datorită transferului tehnologic propus de proiect și manifestarea acestei creșteri în performanțele realizate;
-Cresterea competitivitatii intreprinderilor care realizează produse cu un grad ridicat de siguranță in exploatare, inclusiv pentru utilizatori cu deficiențe severe.
-Îmbunătățirea și diversificarea competențelor și experienței cercetătorilor din cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont” prin activitățile desfășurate;
-Creșterea vizibilității INCDPM ”Alexandru Darabont” prin materialele științifice (articole, comunicări la conferințe, etc.) elaborate cu ocazia dezvoltării proiectului;
-Diseminarea pe o scară largă și foarte largă a cercetării românești de profil, atât la nivelul unor viitori beneficiari cât și al tuturor actorilor interesați;
Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…